-10% kampanje med koden 10promo
hello@artforma.com
Skriv oss en e-mail
Snakk med oss via Messenger
Snakk med oss via WhatsApp

I. Definisjoner

Begrepene som brukes i forskriften betyr:

1. Kunde - en fysisk person, juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesifikke bestemmelser gir rettslig handleevne, som inngår en salgskontrakt med selgeren som en del av butikken.

2. Forbruker – en fysisk person som foretar en juridisk transaksjon med selgeren som ikke er direkte relatert til dens virksomhet eller profesjonelle aktivitet. Forskriftens bestemmelser om forbrukeren gjelder også for en fysisk person som inngår en avtale som er direkte knyttet til sin næringsvirksomhet, når innholdet i denne avtalen viser at den ikke er av faglig karakter for vedkommende, særlig som følge av hans næringsvirksomhet, gjort tilgjengelig på grunnlag av bestemmelser om sentralregistrering og informasjon om økonomisk virksomhet.

3. Selger – enheten som administrerer og driver butikken, dvs. FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. med hovedkontor på ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, NIP: 9231729378, innført i Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS-nummer: 0000756639, dokumentasjon og registreringsfiler for selskapet oppbevares av District Court Poznań - Nowe Miasto og Wilda i Pozna , IX Handelsavdelingen i Landsrettsregisteret . Kontakt med selger er mulig via:

4. Regler – dette dokumentet som definerer de generelle salgsvilkårene og reglene for levering av elektroniske tjenester som en del av Artforma nettbutikk.

5. Nettbutikk (butikk) – nettbutikk som opererer under navnet Artforma tilgjengelig på artforma.no.

6. Varer– produkter som tilbys i nettbutikken.

7. Salgskontrakt– en kontrakt inngått mellom selgeren og kunden eksternt via nettbutikken.

8. Ordre– Kundens intensjonserklæring som tar sikte direkte på å inngå en salgsavtale, spesifiserer spesielt type og antall varer.

 

II. Generelt

1. Disse forskriftene definerer reglene for bruk av nettbutikken som er tilgjengelig på: artforma.no/. Kunden bør lese regelverket før han registrerer en konto i butikken, fordi det former hans rettigheter og plikter.

2. Disse forskriftene er de forskriftene det henvises til i art. 8 i lov av 18. juli 2022 om levering av elektroniske tjenester.

3. Denne forskriften definerer spesielt:

 • Regler for registrering og bruk av en konto som en del av nettbutikken.
 • Betingelser og regler for å legge inn bestillinger elektronisk som en del av nettbutikken.
 • Prinsipp for å inngå salgsavtaler ved bruk av tjenestene som tilbys som en del av nettbutikken.

4. I samsvar med plikten som følger av lov av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester, samt hensyn til informasjonspliktene etter art. 12 sek. 1 pkt. 19 og 20 i lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014, informerer Selger om at:

- de tekniske betingelsene for bruk av butikken er som følger: enhver enhet som kan kjøre en nettleser, for eksempel: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera.

– Ytterligere tekniske krav:

 • Informasjonskapsler aktivert
 • JavaScript aktivert,
 • Pop-ups aktivert,
 • Adobe Flash Player 11 eller nyere er installert.

- betydelig interoperabilitet mellom butikkens digitale innhold med kundens maskinvare og programvare kan være som følger: ved utførelse av raske overføringer via PayPal, Stripe, Braintree.

5. For å bruke nettbutikken, bør kunden få tilgang til en datamaskinstasjon eller terminalenhet med Internett-tilgang på egen hånd.

6. I samsvar med gjeldende lov forbeholder Artforma seg retten til å begrense levering av tjenester via Nettbutikken til personer som er over 18 år. I slike tilfeller vil potensielle kunder bli varslet om ovenstående.

7. Kunder kan få tilgang til disse forskriftene når som helst via lenken på hjemmesiden til artforma.no/-nettstedet og laste det ned og skrive det ut på egen hånd.

 

III. Regler for bruk av nettbutikken

1. Registrering i nettbutikken er valgfritt. Kunden kan legge inn en bestilling uten å registrere seg i butikken etter å ha lest og akseptert denne forskriften. Påmelding skjer ved å fylle ut og akseptere registreringsskjemaet som er tilgjengelig på Butikkens nettside. Vilkåret for registrering er samtykke til innholdet i forskriften og oppgi personopplysninger merket som obligatoriske.

2. For å ivareta sikkerheten for overføring av meldinger og data i forbindelse med tjenestene som tilbys som en del av nettbutikken, iverksetter selger tekniske og organisatoriske tiltak tilpasset graden av trussel mot sikkerheten til tjenestene som tilbys, spesielt tiltak. for å forhindre uautorisert innhenting og endring av personopplysninger sendt på Internett.

3. Kunden er spesielt forpliktet til å:

 • bruk nettbutikken på en måte som er i samsvar med alminnelig gjeldende lov, bestemmelsene i regelverket, samt de generelle prinsippene for bruk av Internett.
 • ikke å gi eller overføre innhold som er forbudt ved lov, f.eks. innhold som fremmer vold, ærekrenkende eller krenker personlige rettigheter og andre rettigheter til tredjeparter,
 • bruk nettbutikken på en måte som ikke forstyrrer funksjonen, spesielt ved å bruke spesifikk programvare eller enheter,
 • ikke iverksette handlinger som består i å sende eller legge ut uønsket kommersiell informasjon (spam) som en del av nettbutikken,
 • bruk nettbutikken på en måte som ikke er ubeleilig for andre kunder og for selgeren,
 • bruk alt innhold som er lagt ut som en del av nettbutikken kun til personlig bruk for ikke-kommersielle formål,

4. Selger kan frata Kunden retten til å bruke Nettbutikken, samt begrense dennes tilgang til noen eller alle Nettbutikkens ressurser, med umiddelbar virkning, ved Kundens brudd på Regelverket, særlig når kunden:

 • oppgitt usanne, unøyaktige eller utdaterte data under registrering i nettbutikken, villedende eller brudd på rettighetene til tredjeparter.
 • har krenket de personlige rettighetene til tredjeparter via nettbutikken, spesielt de personlige rettighetene til andre kunder i nettbutikken,
 • har begått annen atferd som vil anses av selgeren som atferd som er i strid med gjeldende lov eller generelle prinsipper for bruk av Internett eller skadelig for selgerens gode navn.

5. En person som er fratatt retten til å bruke nettbutikken kan ikke omregistrere seg uten selgers forhåndssamtykke.

 

IV. Prosedyre for å inngå en salgsavtale

1. Selger gjennom Butikken driver fjernsalg av varer i sitt tilbud. Kunden kan gjøre seg kjent med varenes hovedegenskaper før han legger inn en bestilling på sidene til Nettbutikken angående enkeltvarer. For å inngå en fjernsalgsavtale via nettbutikken, gå til nettbutikkens nettsted og velg varene, ta ytterligere tekniske skritt basert på meldingene som vises til kunden og informasjon tilgjengelig på nettstedet.

2. Valget av de bestilte varene av kunden gjøres ved å legge dem i handlekurven.

3. Når du legger inn bestillingen - inntil knappen som bekrefter innsending av bestillingen trykkes - har kunden muligheten til å endre de angitte dataene og de valgte varene. For å gjøre dette, følg meldingene som vises til kunden og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet.

4. Etter at kunden har oppgitt alle nødvendige data, vil et sammendrag av bestillingen vises. Sammendraget av bestillingen vil blant annet inneholde: beskrivelse av utvalgte varer eller tjenester, enhetspriser på varer, totalpris, informasjon om gitt rabatt, verdien av bestillingen og alle andre kostnader, inkludert leveringskostnader, samt leveringsadressen, fakturadetaljer og valgt betalingsmåte.

5. For å sende en bestilling er det nødvendig å akseptere innholdet i forskriften, oppgi personopplysninger merket som obligatoriske og trykke på knappen: "Bestill med betalingsplikt". Å legge inn en bestilling hver gang krever forhåndslesing av regelverket og aksept av vilkårene som bindende.

6. Etter å ha lagt inn bestillingen vil Kunden motta en bekreftelse på inngåelsen av fjernkontrakten på et varig medium til den oppgitte e-postadressen, som også inneholder gjeldende innhold i Forskriften. Kontrakten anses som inngått ved mottak av bekreftelsen av bestillingen fra selgeren.

7. I tilfelle utilgjengelighet av noen av varene som omfattes av bestillingen eller leveringstiden overstiger 14 dager, vil kunden umiddelbart bli informert om det uten å bekrefte inngåelsen av fjernkontrakten og kan bestemme metoden for ordreoppfyllelse (aksept av den angitte leveringstiden; ordreoppfyllelse i forhold til enkelte varer; kansellering av bestillingen i sin helhet).

8. I mangel av mottak av bekreftelse på inngåelse av en fjernavtale på et varig medium til e-postadressen oppgitt av kunden eller unnlatelse av å motta informasjon om utilgjengelighet av noen av varene innen 24 timer etter bestillingen, Kunden bør umiddelbart kontakte selgeren.

9. Salgskontrakten er inngått på norsk, og dens integrerte del er bestemmelsene i denne forskriften i den grad de ikke er i strid med selve salgskontrakten.

10. Registrering, sikring og deling av ordredata og Regelverket skjer i form av en melding sendt til e-postadressen Kunden har oppgitt. Kunder som har opprettet en konto i nettbutikken har ekstra tilgang til sine tidligere bestillinger som en del av funksjonaliteten til nettbutikken.

 

V. Levering

1. Leveransen av varene er begrenset til Norges område og skjer til adressen som er angitt av kunden ved bestillingen. Levering av varer utenfor Norge skjer etter individuelle avtaler mellom Selger og Kunden.

2. Leveringen av de bestilte varene utføres via bud. Av logistiske årsaker tilbyr ikke selgeren muligheten for personlig henting av bestillingen i sin stasjonære butikk eller noe annet sted.

3. Levering er som regel gratis, uavhengig av betalingsmåte som Kunden har valgt og leveringssted. Eventuelle ekstra leveringskostnader kan angis som et alternativ når du legger inn bestillingen og vil kreve kundens godkjenning.

4. Leveringstiden er inntil 23 virkedager, med produksjonstiden inntil 11 virkedager, og leveringstiden inntil 7 virkedager. Leveringstiden regnes fra datoen for bekreftelse av kundens bestilling av selgeren.

5. Hvis Kunden er en Forbruker, bærer Selger risikoen for utilsiktet skade eller tap av Varene under transport. Kunden bør inspisere forsendelsen i tide og på den måten som er akseptert for forsendelser av denne typen. Dersom Varene leveres med åpenbare skader eller tap under transport, bør Kunden om mulig rapportere en slik mangel til transportøren (budet) og Selgeren så snart som mulig og utføre andre handlinger som er nødvendige for å avgjøre transportørens eventuelle ansvar. , spesielt ved å bekrefte tilstanden til forsendelsen. En forsinkelse med å rapportere en slik mangel medfører ingen negative konsekvenser for Kunden, spesielt påvirker den ikke Selgers ansvar for manglende samsvar mellom varene og kontrakten (punkt IX i forskriften). En raskere varsling av oppdaget skade forårsaket under transport vil imidlertid gjøre det mulig for selgeren å gjenkjenne reklamasjonen raskere og vil gjøre det mulig for selgeren å forfølge sine egne krav mot transportøren eller transportforsikringsselskapet.

 

VI. Priser og betalingsmåter

1. Prisene på Varene som vises på Nettbutikkens nettside er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle komponenter, inkludert moms og toll.

2. Kunden har muligheten til å betale prisen:

- PayPal-betaling

- Stripe-betaling

- Braintree-betaling

3. Kunden plikter å foreta betalingen innen 7 dager etter å ha mottatt bekreftelse på avtaleinngåelse fra Selger, med mindre han har besluttet å betale ved levering ved etterkrav.

4. Hvis kunden er interessert i å motta en mva.-faktura, bør han informere selgeren om det på tidspunktet for bestillingen (ved å velge det aktuelle alternativet i bestillingsskjemaet) og gi selgeren de nødvendige dataene for å utstede en mva-faktura på riktig måte. . Før betalingen foretas, kan Selger utstede et dokument som er grunnlaget for betalingen - en proformafaktura.

 

VII. Kansellering og endring av kontraktsspesifikasjoner

1. Etter å ha lagt inn en bestilling, har kjøperen rett til å endre eller kansellere den innen 2 virkedager fra det øyeblikket bestillingen er fullført. Fullføring forstås som å foreta en betaling eller velge en etterkravslevering (betaling ved mottak av forsendelsen).

2. All informasjon knyttet til endringen av ordrespesifikasjonen eller kanselleringen av den, er kjøperen forpliktet til å gi til selgeren i en e-post til følgende adresse: service@artforma.no. For å lette kontakten er det å foretrekke å oppgi ordrenummeret som endringen eller kanselleringen gjelder.

3. Enhver endring av den opprinnelige spesifikasjonen vil resultere i en endring i bestillingsprisen, som kjøperen forplikter seg til å dekke og behovet for å betale et ekspedisjonsgebyr på 210 NOK.

4. Ved kansellering av bestillingen, vil verdien av returen bli redusert med håndteringsgebyret på 210 NOK.

5. Endring og kansellering etter den angitte perioden vil ikke bli vurdert på grunn av selgerens forretningsprofil, som følge av produkttilpasningen av hver bestilling.

 

VIII. Rett til å angre fra en fjernavtale

Selger informerer om at de fleste av Varene som tilbys i Nettbutikken er fullt ut laget etter Kundens individuelle bestilling og tilpasset hans behov. De fleste av varene som tilbys i nettbutikken er derfor ikke-prefabrikkerte varer, produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller tjener for å tilfredsstille hans individuelle behov. I henhold til art. 38 pkt. 3 i lov om forbrukerrettigheter, i forhold til avtaler som er gjenstand for de aktuelle varene, har forbrukeren ikke rett til å heve en fjernavtale.
Med det ovennevnte i tankene, indikerer selgeren at retten til å trekke seg fra en fjernkontrakt beskrevet nedenfor kun gjelder produkter fra Valentina-kolleksjonen (møbelsett).

1. Kunden som er forbruker har rett til å heve avtalen innen fjorten dager uten å oppgi grunn etter bestemmelsene i lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter. Fjortendagersfristen starter fra at Kunden eller en tredjepart angitt av Kunden, unntatt transportøren, tar varene i besittelse, og når det gjelder mange varer som leveres separat, i partier eller i deler, fra overtakelse av de siste varene, deres parti eller del. For å overholde fristen er det nok å sende en erklæring før dens utløp. En erklæring om tilbaketrekking fra kontrakten kan sendes inn på hvilken som helst måte, for eksempel via:

2. Kunden kan også avgi erklæring om angrerett fra kontrakten ved bruk av skjemaet i vedlegg 2 til lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter, hvis mal også er tatt med nedenfor i forskriften. Denne malen leveres i tillegg sammen med bekreftelsen på inngåelsen av fjernkontrakten på et varig medium.

3. Ved heving fra kontrakten fra Kundens side, skal Selger umiddelbart - men senest innen fjorten dager fra datoen for mottak av Kundens erklæring om angrerett fra kontrakten - tilbakebetale Kunden alle betalinger foretatt av ham, inkl. kostnadene ved å levere varen.

4. Dersom Kunden har valgt en annen måte å levere varen på enn den billigste vanlige leveringsmåten Selger tilbyr, er Selger ikke forpliktet til å erstatte Kunden for merkostnader han pådrar seg, utover kostnadene ved den billigste vanlige leveringsmåten. tilbudt av selgeren.

5. Selgeren vil refundere betalingen med samme betalingsmetode som kunden bruker.

6. Selgeren kan holde tilbake refusjon av betalinger mottatt fra kunden inntil mottak av varene tilbake eller kunden fremlegger bevis for retur, avhengig av hvilken hendelse som inntreffer først.

7. Ved heving av kontrakten er Kunden forpliktet til umiddelbart, innen en frist på ikke over fjorten dager, å returnere de kjøpte varene i sin helhet (sammen med bl.a. Brukerhåndboken og andre dokumenter), i en stand som ikke overstiger måten å bruke det på er nødvendig for å fastslå tingenes natur, egenskaper og funksjon. Kunden bærer de direkte kostnadene ved å returnere varene. For å overholde fristen er det nok å sende tilbake varen før den utløper. Det anbefales å sende tilbake de kjøpte varene innen denne perioden til følgende adresse: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko.

8. Kunden er ansvarlig for verdifall på varen som følge av å bruke den på en måte som går utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, med mindre Selger ikke har informert forbrukeren om avtalerett i samsvar med kravene i art. 12 sek. 1 pkt. 9 i lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter. På grunn av gjenstanden for transporten anbefaler, men krever ikke, fraktforsikring med retur av varene.

9. Forbrukeren har ikke rett til å si opp en fjernavtale i forhold til kontrakter:

 • for levering av tjenester, hvis gründeren fullt ut har utført tjenesten med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren, som ble informert før tjenesten startet om at etter at gründeren har utført tjenesten, vil han miste retten å trekke seg tilbake.
 • hvor prisen eller godtgjørelsen avhenger av svingninger i finansmarkedet som gründeren ikke har kontroll over, og som kan oppstå før utløpet av fristen for å trekke seg fra avtalen om tjenester med egenskaper spesifisert av forbrukeren i bestillingen plassert av ham eller nært knyttet til hans person .
 • hvor emnet for tjenesten er et ikke-prefabrikkert produkt, produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner eller tjener for å tilfredsstille hans individuelle behov.
 • hvor emnet for tjenesten er varer som forringes raskt eller har kort holdbarhet.
 • hvor gjenstand for tjenesten er varer levert i en forseglet pakke, som ikke kan returneres etter åpning av pakken på grunn av helsevern eller hygienegrunner, dersom pakken ble åpnet etter levering.
 • hvor gjenstanden for tjenesten er varer som på grunn av sin natur er uadskillelig forbundet med andre varer etter levering.
 • hvor gjenstanden for tjenesten er alkoholholdige drikkevarer, hvis pris ble avtalt ved inngåelsen av salgskontrakten, og leveringen kan skje først etter 30 dager og verdien avhenger av markedssvingninger over som gründeren ikke har kontroll over.
 • hvor forbrukeren eksplisitt krevde at entreprenøren skulle komme til ham for umiddelbar reparasjon eller vedlikehold; hvis entreprenøren yter andre tilleggstjenester enn de som forbrukeren ber om, eller leverer andre gjenstander enn reservedeler som er nødvendige for å utføre reparasjonen eller vedlikeholdet, har forbrukeren rett til å trekke seg fra kontrakten i forhold til tilleggstjenester eller gjenstander.
 • hvor emnet for tjenesten er lyd- eller bildeopptak eller dataprogrammer levert i en forseglet pakke, hvis pakken ble åpnet etter levering.
 • for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner, med unntak av en abonnementsavtale.
 • avsluttet av offentlig auksjon.
 • for levering av overnattingstjenester annet enn til boligformål, transport av varer, bilutleie, gastronomi, tjenester knyttet til fritid, underholdning, sport eller kulturelle arrangementer, hvis kontrakten spesifiserer dagen eller perioden for tjenesteytelsen.
 • for levering av digitalt innhold som ikke er registrert på et håndgripelig medium, hvis ytelsen av tjenesten begynte med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før fristen for å trekke seg fra kontrakten og etter å ha informert ham av gründeren om tapet av retten til å trekke seg fra kontrakten.

 

IX. Klager angående varer

Gjelder for kunden som er en forbruker:

1. Alle varer som tilbys i Butikken er helt nye, fri for juridiske mangler og er lovlig introdusert på det norske markedet. Selger er forpliktet til å levere varen feilfri. Selgers ansvar for kvaliteten på tjenesten i henhold til loven er regulert av de alminnelige bestemmelser om varens manglende samsvar med kontrakten, særlig kapittel 5a i lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter.

2. I tilfelle av manglende overholdelse av varene med kontrakten, kan kunden sende en klage til selgeren i enhver form, spesielt skriftlig til følgende adresse: FORAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko eller via e-post til følgende adresse: service@artforma.no. I klagen anbefales det å:

 • gi informasjon om gjenstanden for reklamasjonen, spesielt type og dato for defekten
 • definisjon av forespørselen angående metoden for å fjerne defekten (erstatning av varene med en ny, reparasjon av varene, og deretter prisreduksjon eller tilbaketrekking fra kontrakten)
 • oppgi kontaktinformasjonen til klageren

noe som vil lette og fremskynde behandlingen av klagen i butikken. Anbefalingene spesifisert i forrige setning er bare ikke-bindende retningslinjer og påvirker på ingen måte effektiviteten til klager som sendes inn uten å gi den anbefalte informasjonen.

3. Dersom det er nødvendig å vurdere reklamasjonen, skal Kunden gi Selger varene som er gjenstand for reklamasjonen, som er gjenstand for reparasjon eller utskifting. Selger vil hente varene fra kunden for egen regning. Hvis varene ble installert før varens manglende samsvar med kontrakten ble avslørt, demonterer selgeren varene og monterer dem på nytt etter reparasjon eller utskifting, eller får disse aktivitetene utført for egen regning.

4. For å fremskynde undersøkelsen av klagen, kan Kunden muliggjøre undersøkelse av klagen på avstand, spesielt ved å gi bilder eller muliggjøre inspeksjon i videokonferansemodus. For å unngå ulemper kan Kunden benytte muligheten til å undersøke reklamasjonen eksternt også i tilfelle levering av produktet er mulig, en slik beslutning begrenser ikke noen av Kundens rettigheter.

5. Selgeren er forpliktet til å svare på forbrukerens klage innen 14 dager etter at den er mottatt. Ved forespørsel om å erstatte varene, fjerne deres mangler eller fremlegge en erklæring om angrerett fra kontrakten basert på bestemmelsene om varens manglende samsvar med kontrakten (kapittel 5a i lov av 30. mai 2014 om forbruker) rettigheter), er kjøperen forpliktet til å gi selgeren varene som er gjenstand for reparasjon eller bytte.

6. Hvis selgeren anser reklamasjonen uberettiget, vil varene bli levert til kunden sammen med relevant informasjon.

7. Ved uberettiget unnlatelse av å hente varene, kan Kunden hente varene fra Selgers lager på egen hånd, på et passende tidspunkt (på en arbeidsdag fra kl. 9.00 til 15.00) etter å ha informert Selger om valgt dato. Mulig omlevering av varene fra Selger eller levering til en annen angitt adresse er mulig ved en separat avtale mellom Selger og Kunden.

8. Selgeren er ansvarlig for varens manglende samsvar med kontrakten som eksisterer på leveringstidspunktet og avslørt innen to år fra dette tidspunktet. Varens manglende samsvar med kontrakten, som viste seg innen to år fra leveringstidspunktet, skal antas å ha eksistert på leveringstidspunktet, med mindre annet er bevist eller formodningen ikke kan forenes med arten. av varene eller arten av varens manglende samsvar med kontrakten. .

9. Når det gjelder enkelte varer, gir selgeren en tilleggsgaranti på vilkårene gitt i garantidokumentet. Garantien gitt av selgeren utelukker, begrenser eller suspenderer ikke rettighetene til kunden som er en forbruker i henhold til bestemmelsene om ikke-overholdelse av varene med kontrakten.

Gjelder en ikke-forbrukerkunde:

1. Når det gjelder kunder som ikke er forbrukere i henhold til punkt I underseksjon 2 i denne forskriften, i henhold til art. 558 § 1 i Civil Code, utelukker partene Selgers ansvar under garantien for mangler ved den solgte varen.

2. Det eneansvaret under garantien referert til i forrige punkt utelukker ikke selgeren fra å gi en garanti for utvalgte varer eller i løpet av individuelle forhandlinger med en kunde som ikke er en forbruker.

 

X. Klager angående levering av elektroniske tjenester

1. Selgeren tar skritt for å sikre riktig drift av nettbutikken, i den grad det er et resultat av gjeldende tekniske kunnskap, og forplikter seg til å fjerne eventuelle uregelmessigheter rapportert av kunder innen rimelig tid.

2. Kunden kan varsle Selger om eventuelle uregelmessigheter eller avbrudd i nettbutikkens funksjon. Uregelmessigheter knyttet til funksjonen til nettbutikken skal rapporteres elektronisk til følgende e-postadresse: service@artforma.no

3. I en klage angående uregelmessigheter knyttet til funksjonen til nettbutikken, bør type og dato for uregelmessigheten angis.

4. Selgeren vil svare på klagen umiddelbart, ikke senere enn innen 14 dager fra datoen for mottak av den.

 

XI. Utenrettslige metoder for å håndtere klager og forfølge krav

1. Selger informerer om muligheten for å bruke utenrettslige metoder for å behandle klager og forfølge krav. Å bruke dem er frivillig og kan bare finne sted når begge parter i tvisten er enige om det.

 • Forbrukeren kan søke om igangsetting av prosedyre for utenrettslig løsning av forbrukertvister angående den inngåtte salgsavtalen til Handelstilsynet, i henhold til art. 36 i lov av 15. desember 2000 om handelstilsynet (Lovtidsskrift 2001 nr. 4, pkt. 25, med senere endringer).
 • Forbrukeren kan også søke om å få en tvist angående den inngåtte salgsavtalen løst av en permanent voldgiftsdomstol som opererer ved det aktuelle voivodship-inspektoratet til handelstilsynet, i samsvar med art. 37 i lov av 15. desember 2000 om handelstilsynet (Lovtidsskrift 2001 nr. 4, pkt. 25, med senere endringer).
 • Europakommisjonen tilbyr også en plattform for nettbasert tvisteløsning mellom forbrukere og entreprenører (ODR-plattform). Den er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2. Detaljert informasjon om løsning av forbrukertvister, inkludert muligheten for forbrukeren til å bruke utenrettslige metoder for å behandle klager, forfølge krav og reglene for tilgang til disse prosedyrene er tilgjengelig på hovedkontoret og på nettsidene til voivodship-inspektoratene til handelen. Inspeksjon og på: https://uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php

 

XII. Sluttbestemmelser

1. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med gjennomføringen av salgskontrakter mellom selgeren og kunden vil i første omgang bli avgjort gjennom forhandlinger, med den hensikt å løse tvisten i minnelighet.

2. Avgjørelse av eventuelle tvister som oppstår mellom selgeren og kunden som ikke er en forbruker, er underlagt domstolen som har jurisdiksjon over selgerens sete.

3. I saker som ikke dekkes av denne forskriften, skal bestemmelsene i gjeldende lov gjelde, særlig bestemmelsene i loven av 23. april 1964. Civil Code (konsolidert tekst, Journal of Laws av 2014, punkt 121, som endret) og loven av 30. mai 1964. 2014 om forbrukerrettigheter (Journal of Laws of 2014, punkt 827).

4. Polsk lov skal gjelde for kontrakter inngått med selger. Når det gjelder forbrukerkontrakter, vil de obligatoriske bestemmelsene i landet der forbrukeren bor, overholdes, og forbrukeren er beskyttet av disse bestemmelsene uavhengig av valg av polsk lov som gjeldende lov.

Maluttaksskjema

(dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

- FORAM aksjeselskap sp. k. (KRS: 0000756639), ul. Jeziorna 3, 64-200 Karpicko,

– Jeg/Vi(*) _________________________________________________________________ informerer/vi (*) herved om min/vår tilbaketrekning fra salgskontrakten for følgende varer(*) kontrakten for levering av følgende varer(*) kontrakten for en spesifikk oppgave som involverer utførelsen av følgende elementer(*)/ for levering av følgende tjeneste(*)

– Dato for kontraktsinngåelse(*)/kvittering(*)

_____________________________________________________

– Navn og etternavn på forbrukeren(e)

_____________________________________________________

– Adresse til forbrukeren(e)

_____________________________________________________

– Underskrift av forbrukeren(e) (bare hvis skjemaet sendes på papir)

– Dato__________________________________________________________________________________________

(*) Slett etter behov.

Se våre anmeldelser på 

Se mer