-10 % kampanje med koden 10PROMO
service@artforma.no
Skriv oss en e-mail
Snakk med oss via Messenger
Snakk med oss via WhatsApp

I. Definisjoner

De brukte i regelverket begrepene betyr:

1. Kunde - en fysisk person, en juridisk person eller en organisasjonsenhet som ikke er en juridisk person, hvis spesielle bestemmelser gir den juridiske evnen som gjennomfører Bestillinger i butikken

2. Forbruker - i samsvar med art. 22 [1] i sivilloven betyr en fysisk person som utfører en juridisk transaksjon med en entreprøner som ikke har direkte tilknytning til sin økonomiske eller faglige virksomhet.

3. Sivilloven - loven den 23. april 1964 (Lovtidende Nr. 16, pos. 93, med senere endringer);

4. Regelverket - dette regelverket definerer de generelle salgsbetingelsene samt reglene for å levere elektroniske tjenester som en del av Artforma nettbutikk;

5. Nettbutikk (butikk) - en Internett tjeneste tilgjengelig på www.artforma.no, hvor Kunden kan legge til ordre;

6. Varer - produkter presentert i nettbutikken;

7. Salgsavtale - en avtale for salg av varer i henhold til lov om borgerrett inngått mellom Artforma og Kunden ved bruk av Butikkens hjemmeside;

8. Lov om forbrukerrett - lov fra 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidende pos. 827);

9. Lov om levering av elektroniske tjenester - lov av 18. juli 2002 om levering av elektroniske tjenester (Lovtidende 144, pos. 1204, med senere endringer);

10. Bestilling - Kundens hensiktserklæring som går rett på inngåelse av Salgsavtalen, der spesifiserer Varens type og antall.

 

 

II. Generelle bestemmelser

1. Dette reglementet definerer regler for bruk av nettbutikken tilgjengelig på www.artforma.no

2. Dette regelverket er et regelverk nevnt i art. 8 i lov om levering av elektroniske tjenester.

3. Nettbutikk Artforma, virkende på www.artforma.no, drives av FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, PL 64-200, Karpicko, NIP: 923-172-93-78, REGON: 381749814. Den økonomiske aktiviteten er registrert i Sentralregisteret og informasjon om økonomisk aktivitet (CEIDG), ledet av Ministeren for økonomi.

4. Dette Regelverket spesifiserer spesielt

- reglene for registrering og bruk av kontoen som en del av nettbutikken

- vilkår for innlevering av Bestillinger via nettbutikken

- regler for å inngå salgsavtaler med bruk av tjenester som tilbys innenfor rammene av nettbutikken.

5. Bruk av nettbutikken er mulig forutsatt at IT-systemet som brukes av kunden oppfyller følgende min. tekniske krav: Internett-tilgang. Nettleser (f. eks. Google Chrome, Internet Explorer, Opera, osv.).

6. For å kunne bruke nettbutikken, skal Kunden ha tilgang til datamaskin eller sluttenheten med tilgang til Internett.

7. I samsvar med gjeldende lovgivning forbeholder Artforma seg retten til å begrense tilbudet av tjenester via nettbutikken til personer som har fylt 18 år. I dette tilfellet vil potensielle kunder bli varslet om det ovennevnte.

8. Kundene kan få tilgang til dette Regelverket i enhver tid via lenken som er funnet på hovedsiden www.artforma.no, og laste den ned og skrive ut.

 

 

III. Reglene for bruk av nettbutikken.

1. Registrering som en del av nettbutikken er valgfri. Kunden kan legge inn en bestilling uten å registrere seg i butikken, etter å ha lest disse forskriftene og godta dem. Registrering skjer ved å fylle ut og akseptere registreringsskjemaet som er tilgjengelig på én av butikkens nettsider.

Forutsetningen for registrering er å godta Regelverkets innhold og gi personopplysninger merket som obligatoriske. Artforma kan frata Kunden retten til å bruke nettbutikken samt begrense tilgangen til noen eller alle nettbutikkens ressurser, i tilfelle av overtredelse av Kunden Regelverkets forskrifter, spesielt når Kunden:

- ga under registrering i nettbutikk dataene som var usanne, unøyaktige eller utdaterte, misvisende eller krenkende rettighetene til tredjeparter,

- begikk gjennom nettbutikken brudd på personlige rettigheter til tredjepart, særlig personlige rettigheter til andre kunder av nettbutikken,

- har engasjert seg i andre atferd som Artform skal vurdere for å være uforenlig med gjeldende lov eller generelle prinsipper for bruk av Internett, eller krenkende Artforms gode navn. En person som har blitt fratatt retten til å bruke nettbutikken, kan ikke registrere seg igjen uten forhånds godkjenning fra Artform.

2. For å sikre sikkerheten for overføring av meldinger og data i forbindelse med tjenestene leverte av Nettstedet, tar Nettbutikken tekniske og organisasjonsmessige tiltak som passer til alvoret av tjenesters sikkerhet, særlig tiltak for å forhindre anskaffelse og modifisering av uautoriserte personlige data som overføres på Internett

3. Kunden er forpliktet spesielt til:

- bruke Nettbutikken på en måte i samsvar med bestemmelsene i norsk lov samt med de generelle prinsipper for bruk av Internett

- for å ikke produsere og levere innhold forbudt ved lov, f. eks. det som fremmer vold, er ærekrenkende eller brytende på personlige- og andre rettigheter til tredjeparter,

- bruk av Nettbutikken på en måte som ikke forvrenger dens funksjon, særlig gjennom bruk av spesifikk programvare eller enheter,

- unnlatelse av å ta handlinger som: å sende eller levere uønsket kommersiell informasjon innenfor rammene av Nettbutikken (spam),

- bruke nettbutikken på en måte som ikke er ubeleilig for andre kunder og Artform, - bruk av innhold som er oppført på Nettbutikken bare i omfanget av personlig anvendelse,

 

 

IV. Prosedyren for inngåelse av Salgsavtalen.

1. For å inngå Salgsavtalen via nettbutikken, gå til nettstedet www.artforma.no, velg Varen og ta ytterligere tekniske skritt basert på meldinger som vises til Kunden og informasjon som er tilgjengelig på nettstedet.

2. Valg av Varer bestilt av Kunden gjøres ved å legge dem i kurven.

3. Mens man legger inn bestillingen - og knappen som bekrefter bestilling er trykket på - har Kunden mulighet til å endre inntastede data og den valgte Varen. For å gjøre dette, følg meldingene som vises til Kunden og informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet.

4. Etter at Kunden, som bruker Nettbutikken, gir alle nødvendige data, vises det en oppsummering av den fremlagte Bestillingen. Den vil bl. a. omfatte beskrivelsen av utvalgte varer eller tjenester, total pris og alle andre kostnader.

5. For å sende Bestillingen, er det nødvendig å godta Regelverkets innhold, videre å gi personlige opplysninger merket som obligatoriske, og trykke på knappen som bekrefter innlevering av Bestillingen.

6. Informasjon om Varene som er oppgitt på Butikkens nettsider, er et tilbud i henhold til art. 66 i sivilloven. Sending av Bestllingen av Kunden er en intensjonserklæring om å inngå en Salgsavtale med Artform i samsvar med Regelverket. Avtalen behandles som inngått på tidspunktet for mottak av Kundens Bestilling til Nettbutikkens IT-system, forutsatt at bestillingen er i samsvar med Regelverket. Etter avtalens inngåelse mottar kunden e-post som bekrefter Bestilingens alle viktige elementer.

7. Salgskontrakten ble inngått på norsk med innhold i samsvar med forskriften.

8. Kundene kan få tilgang til disse forskriftene når som helst via lenken på hovedsiden www.artforma.no og laste dem ned og skrive ut.

Konsolidering, sikkerhet og tilgjengelighet av bestillingsdata og Generelle Betingelser (salgsreglement) skjer via e-post. Du kan se tidligere bestillinger på kontoen etter innlogging.

 

 

V. Levering

1. Leveringen av varene er begrenset til Norges territorium til adressen som er angitt av kunden i bestillingen.

2. Levering av bestilte varer er utført gjennom "- Budfirmaet. Det finnes ikke mulighet til personlig bestilling av varer i vår butikk. Leveransens avgifter er:

leveranse er gratis, uavhengig av betalings- og leveringsmetode. I tillegg vil kostnadene ved levering angis på tidspunktet for ordenen.

3. Fristen for levering er/ Leveringstiden er fra 7 til 15 arbeidsdager (produksjonstid: opptil 8 virkedager, levering opp til 7 dager), og regnes fra datoen for utsendelse av kundeordre.

4. Skader på Varene under levering. I tilfelle av forbrukerens innkjøp på avstand, bærer alltid vår butikk risikoen for utilsiktet skade eller tap av varer i transport.

Dersom varene blir levert med synlige skader som oppstår under transport, vennligst meddel om slike mangler hos leverandøren og ta kontakt med oss. Forsinkelsen i anvendelsen av en slik klage, eller å ta kontakt med oss, har ingen konsekvenser for din rettslige krav og deres tilfredsstillelse, særlig for dine rettigheter i henhold til lovbestemte garantien for feil ( se Regelverket p. VIII). Raskere varsling av bemerkte skader under transport kan hjelpe oss å bidra i undersøkelse av våre egne krav mot transportøren eller forsikringsselskap.

 

 

VI. Priser og betalingsmåte

1. Vareprisene er oppgitt i NOK og inkluderer alle komponenter, moms, toll og andre.

2. Kunden kan betale prisen:

- ved bankoverføring

- ved betaling i PayU-systemet eller via PayPal.

Gebyret belastes når overføringen er sendt av kjøperen.

 

 

VII. Angrerett

1. Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke avtaler om kjøp av varer som ikke er prefabrikkerte, som er fremstilt basert på et individuelt valg eller fastsettelse fra kundens side eller som åpenbart er tilpasset kundens individuelle behov.

Produktene i tilbudet vårt (bortsett fra møbelsett i Valentina-serien) fremstilles fullstendig på individuell bestilling og tilpasset kundens behov, derfor er det ikke mulig å returnere varene som bestilles.

2. Angrerett

Prosedyren beskrevet nedenfor gjelder kun for varer fra Valentina-serien (møbelsett).

Du har rett til å gå fra kjøpet uten begrunnelse innen 14 dager. Angrefristen utløper etter 14 dager fra den dagen du har mottatt varen eller en tredjeperson utpekt av deg, annen enn leverandør, har mottatt varen. Du er selv ansvarlig for å dekke fraktkostnaden ved retur. Du må sende varen tilbake innen 14 dager fra den dagen du gikk fra kjøpet, til adressen:
Monika Rudnik / Artforma, Hessdalsvegen 627, 7380 Ålen, Tel. 96724375

Vi er ikke ansvarlig for skader på varen under transport, derfor anbefaler vi at du forsikrer forsendelsen.
For å bruke angreretten må du informere oss (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polen, service@artforma.no, Telefon:+44 203 808 5213) om din beslutning om å gå fra kjøpet gjennom en entydig erklæring (f.eks. i et brev sendt med post, faks eller e-post).
Du kan benytte angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
 

Angreskjema

(Dette skjemaet skal bare fylles ut og returneres hvis du ønsker å trekke deg fra kontrakten)

Angreskjema

 

For at fristen for å angre overholdes, er det tilstrekkelig at du sender oss en beskjed om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Konsekvenser av å angre:
Hvis du benytter deg av angreretten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dagen vi mottar en beskjed om din beslutning om å bruke angreretten.

Du er ansvarlig for eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varen enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon.
 

 

VIII. Klager vedrørende levering av elektroniske tjenester

1. Artforma tar skritt for å sikre fullstendig korrekt drift av nettbutikken i den utstrekning som er resultatet av gjeldende teknisk kunnskap, og forplikter seg til å fjerne eventuelle uregelmessigheter rapportert av kundene innen rimelig tid.

2. Kunden kan varsle oss om uregelmessigheter eller forstyrrelser på nettbutikkens nettside. Uregelmessighetene knyttet til butikkens drift skal rapporteres elektronisk til følgende adresse: service@artforma.no

3. Ved å klage på uregelmessighetene knyttet til funksjonen av nettbutikkens hjemmeside, vennligst oppgi type og dato for deres forekomst.

 

Vi forplikter oss til å reagere på klagen omgående, senest innen 14 dager fra innleveringsdagen.

 

 

IX. Utenomrettslige måter å håndtere klager og undersøke krav.

Artforma tar skritt for å sikre fullstendig korrekt drift av nettbutikken i den utstrekning som er resultatet av gjeldende teknisk kunnskap, og forplikter seg til å fjerne eventuelle uregelmessigheter rapportert av kundene innen rimelig tid. (Pkt. VIII Regulaminu).

 

 

X. Utenomrettslige måter å håndtere klager og undersøke krav.

1. Vær oppmerksom på at det finnes muligheter til å bruke utenretslige måter å håndtere klager og undersøke krav. Å bruke dem er frivillig og kan bare skje hvis begge parter i tvisten er enige.

  • Forbrukeren kan be om innledning av saken om utenretslig løsning av forbrukstvister angående den inngåtte salgsavtalen til handelsinspeksjonen i henhold til art. 36 i loven av 15. desember 2000 år om handelsinspeksjon (Lovtidende av 2001 år Nr. 4, pos. 25 med endringer)
  • Forbrukeren kan også sende inn anmodning om anerkjennelse av tvist om den inngåtte salgsavtalen av en fast voldgiftsdomstol som fungererer ved det relevante fylkes inspektoratet i handelsinspeksjonen i henhold til art. 37 i loven av 15. desember 2000 år om handelsinspeksjon (Lovtidende av 2001 år Nr. 4, pos. 25 med endringer).
  • EU-kommisjonen gir også en plattform for tvisteløsning mellom forbrukere og entreprenører (ODR-plattform). Den er tilgjengelig på: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

For detaljer om oppgjør av forbrukertvister, herunder Forbrukerens mulighet for å nytte utenomrettslige midler for å håndtere klagen, undersøke krav samt regler for tilgang til disse prosedyrene er tilgjengelig på hovedkontorer og på hjemmesidene til fylkes Handelsinspeksjons kontorer og på følgende web-adresse: https: // OCCP gov / spory_konsumenckie.php

 

 

XI. Avsluttende bestemmelser

1. Den forsvarlige domstolen for tvisteløsning med Forbrukere er den lokale domstol i henhold til gjeldende bestemmelser i sivilloven.

2. Avvikling av eventuelle tvister som oppstår mellom Artforma og Kunden, som ikke er Forbrukeren, er underlagt den lokale domstolen som har jurisdiksjon over vårt hjemsted.

3. I saker som ikke er regulert i denne avtalen skal anvendes gjeldende lov, særlig bestemmelsene i vedtak i sivilloven fra 23. april 1964 (konsolidert tekst i Lovtidende av 2014 år, pos. 121, med endringer) og loven fra 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter (Lovtidende 2014 år, pos. 827). I tilfelle av motsetninger av dette Regelverket med Kunders rettigheter og bestemmelser som følge av gjeldende forskrifter, anvendes det de generelt gjeldende bestemmelsene i polsk lov.

 

 

Se våre anmeldelser på 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å sikre riktig og effektiv gjennomføring av tjenester. Du kan angi vilkårene for lagring eller tilgang til informasjonskapsler i nettleseren din, eller konfigurere tjenesten i samsvar med reglene for bruk av informasjonskapsler i vår personvernpolitikk, der du også vil kontrollere reglene for behandling av dine personlige data.