paypal
Viktig informasjon! Service, sending og produksjon fortsetter som vanlig. Bestillingene skal leveres i henhold til fristene som er oppgitt i butikken!

Klager og retur av varer

Retten til å trekke seg fra avtalen. 

Du har rett til å trekke seg fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn. Fristen for å trekke seg fra avtalen utløper etter 14 dager fra den datoen du, eller en tredjepart (annen enn transportøren) og angitt av deg, kom i besittelse av ting.

For å utøve angreretten, må du informere oss ( FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, PL 64-200 Karpicko, service@artforma.no, Telefon: + 48 68 422 73 65) om din beslutning om å trekke seg fra denne avtalen ved hjelp av en entydig uttalelse (f. eks. et brev sendt med post, faks eller e-post). Du kan bruke skjema av tilbaketrekking fra avtalen, trekke deg fra det er ikke obligatorisk.

For skjema om tilbraketreeing å holde tidsfristen for tilbaketrekning, blir er det nok til å sende melding om utøvelse av angrerett fra avtalen før fristen.

Effektene av tilbaketrekking fra avtalen. 

Ved retur av produktet dekkes leveringskostnader av kunden. Varen skal sendes innen 14 dager fra datoen kunden angret på avtalen til adresse: Monika Rudnik / Artforma, Hessdalsvegen 627, 7380 Ålen, Tel. 96724375.   Vi har ikke ansvar for skader som oppstår på innholdet under transporten, derfor anbefaler vi å forsikre forsendelsen. Du blir bare ansvarlig for reduksjon i verdien av ting som skyldes bruk av den på en annen måte enn det som var nødvendig for å fastslå tingens karakter, egenskaper og funksjon.

- Forbrukerens rett til tilbaketrekking fra avtalen er utelukket i tilfelle av:

- Avtalene der yttelsens hensikt er  en ikke-prefabrikkert ting, produsert i henhold til forbrukerens spesifikasjoner, eller som tjener til å imøtekomme de individuelle behov.
 
SKJEMAET FOR  TILBAKETREKKING FRA AVTALEN
(Dette skjemaet fylles ut og returneres bare hvis man ønsker å trekke seg ut av avtalen)
– Mottaker FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, PL 64-200 Karpicko, service@artforma.no, tel.: + 48 68 422 73 65
- Jeg/Vi(*) herved meddeler  om min/ vår tilbakekallelse fra salgsavtalen av følgende varer (*) avtalen for levering av følgende ting (*) avtalen for arbeid som involverer meddeler herved utførelsen av følgende ting for levering av følgende tjeneste (*)
- Dato for avtalens inngåelse (*) / kvittering (*)
- Fornavn og etternavn av forbrukeren - Forbrukerens adresse(r)
- Forbrukerens underskrift (kun hvis skjemaet er sendt i papirversjon)
- Dato
(*) Stryk  det som ikke gjelder.